บริการของเรา

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน
 • ข้อมูลการตลาดเชิงลึก

  “จีนเป็นตลาดใหญ่ แต่ไม่หมู” นับเป็นคำกล่าวที่ผู้ประกอบการไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน ด้วยจำนวนประชากรราว 1,500 ล้านคน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จีนจึงมีกำลังซื้อสูง ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในปี 2559 ยอดการค้าปลีกของจีนผ่านช่องทางการค้าทางกายภาพและออนไลน์ได้ก้าวแซงสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มทิ้งห่างมากขึ้น ประการสำคัญ ผู้บริโภคจีนมีความต้องการสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
  อย่างไรก็ดี ด้วยตลาดที่มีขนาดใหญ่ทำให้รสนิยมในการบริโภคแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ขณะที่ระดับการแข่งขันในตลาดจีนก็มีอยู่สูง อีกทั้งสภาพปัจจัยแวดล้อมของจีน อาทิ โครงสร้างสังคมเมืองและประชากร และพฤติกรรมการบริโภค ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัจจุบัน ในการเลือกซื้ออาหาร ผู้บริโภคจีนหันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงคุณภาพมากกว่าราคา โดยหันไปมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกควบคู่ไปกับคุณประโยชน์เชิงโภชนาการ ส่งผลให้โครงสร้างช่องทางจัดจำหน่ายผันเปลี่ยนไป การซื้อหาสินค้าอาหารออนไลน์พร้อมบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ขณะเดียวกัน จำนวนสมาชิกครอบครัวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามนโยบาย “ลูกสองคน” ก็ส่งผลให้สินค้าเหล่านี้เตรียมปรับขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในอนาคต
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการไทยหลายรายไม่อาจประสบความสำเร็จในการเจาะและขยายตลาดจีน ซึ่งสะท้อนว่า การเจาะตลาดแดนมังกรอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนโยบาย เศรษฐกิจ และการตลาด รวมทั้งรสนิยมและพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนในแต่ละกลุ่มสินค้าและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนยิ่ง
  ในการนี้ หอการค้าไทยในจีนจึงเปิดให้บริการสนับสนุนข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาทำตลาดในจีนในสินค้าและบริการหลากหลายประเภท เพื่อเป็นหนึ่งใน “ทางลัด” ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถได้ทราบถึงแนวทางการทำตลาดกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อนึ่ง หอฯถือเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตลาดจีน สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ จึงสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ผู้ประกอบการจะได้รับนั้น เป็นข้อมูลคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบุกตลาดจีนเป็นอย่างยิ่ง

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • การจับคู่ธุรกิจ

  หอการค้าไทยในจีนเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยและจีน และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ผ่านมา หอฯ ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในทุกขนาดและหลากหลายกลุ่มธุรกิจทั้งในจีนและไทย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการของไทยในตลาดจีนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

  การจับคู่ธุรกิจถือเป็นศาสตร์และศิลป์ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านในการจับคู่ธุรกิจ ทั้งในด้านการค้า บริการ และการลงทุน ของหอฯ ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนับทศวรรษ หอฯ จึงมีความพร้อมในการเปิดให้บริการสนับสนุนด้านการจับคู่ธุรกิจอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการไทยและจีนในปัจจุบัน โดยหอฯมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการจะสามารถพบปะและหารือกับคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและมีศักยภาพสูงในด้านธุรกิจ ซึ่งจะทำให้กิจการของท่านสามารถขยายความร่วมมือในตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • ดูงานทางธุรกิจ

  เวลานับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับนักธุรกิจ ยิ่งในโลกของการแข่งขันที่เข้มข้นและจำเป็นต้องแข่งกับเวลา นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะไม่ต้องการสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งแรกในการศึกษาเรียนรู้ศักยภาพและแสวงหาลู่ทางในการขยายธุรกิจก็มักเริ่มต้นที่การเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ แต่ก็มีคำถามตามมาอย่างมากมาย อาทิ ทำอย่างไรให้ประหยัดเวลา พักโรงแรมที่ไหนจึงจะคุ้มค่าเงิน ให้ได้เห็นสิ่งที่สนใจและหารือกับคนที่ใช่ หาล่ามช่วยแปลภาษาที่ไหน ฯลฯ

  เพื่อให้การเดินทางไปดูงานในเมืองจีนเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หอการค้าไทยในจีนจึงได้พัฒนาบริการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงานทางธุรกิจ “ทัวร์ธุรกิจ” เชิงคุณภาพ โดยในส่วนบริการของหอฯจะครอบคลุมในหลายด้านอาทิ

  -บริการออกแบบ และจัดทำกำหนดการเดินทาง

  -บริการจองที่พัก และพาหนะในการเดินทาง

  -บริการนัดหมายหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนัดหมายบริษัทหรือโรงงานที่จะเข้าเยี่ยมชมดูงาน

  -การเข้าร่วมงานสัมมนา งานแสดงสินค้า และอื่น ๆ

  -บริการจัดหาล่ามและมัคคุเทศน์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

  -อื่น ๆ

  ทั้งนี้ บริการของหอฯสามารถออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้การดูงานสัมฤทธิ์ผล บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • การตลาด

  หอการค้าไทยในจีนนับว่ามีประสบการณ์ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้ทีมงานหอฯ มีความชำนาญในด้านการตลาด ลอจิสติกส์ และอื่น ๆ ในเชิงลึก และมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้หอฯสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนเฉพาะด้าน เพื่อให้สินค้าและบริการของท่านสามารถขยายเข้าสู่ช่องทางการค้าสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ และขยายตลาดในจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • บริการแปล

  ภาษานับเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ภาษามีความสำคัญและท้าทายมากขึ้น รวมทั้งยังอาจเป็นปัญหาแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการมักจะประสบในหลายกรณี ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องแปลเอกสารประชาสัมพันธ์ สัญญา และเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียน รวมทั้งพรีเซ็นเทชั่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความประทับใจแก่หน่วยงานภายนอก ความผิดพลาดด้านภาษาเพียงน้อยนิดอาจทำลายภาพลักษณ์และโอกาสทางธุรกิจของท่านโดยไม่รู้ตัว

  อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ท่านสามารถลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้โดยใช้บริการแปลเอกสารของหอการค้าไทยในจีน ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านภาษาไทย-จีน-อังกฤษ  โดยเฉพาะการแปลเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน และสามารถให้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งภาษาไทย-จีน-อังกฤษ

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • การประชาสัมพันธ์

  การโฆษณาประชาสัมพันธ์นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญในโลกธุรกิจโดยที่สื่อในทุกวันนี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมาก การเลือกวิธีการและช่องทางในการสื่อสารที่พอเหมาะพอดีจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

  หอการค้าไทยในจีนจึงได้พัฒนาบริการสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อหลากหลายช่องทาง อาทิ Website,Wechatและ Facebook รวมทั้งสื่ออื่นในเครือข่ายพันธมิตรของหอฯ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย กระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการและองค์กรของท่านให้เข้าถึงกลุ่มผู้เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • กฏหมายและบัญชี

  หอการค้าไทยในจีนสามารถให้บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจได้อย่างครอบคลุมครบวงจร อาทิ การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมไปถึงการจัดการภาษี

  ทั้งนี้ หอฯ มีเครือข่ายที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ในจีน และพร้อมที่จะให้คำแนะนำอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นขั้นตอน โดยกระบวนการในภาพรวมจะเริ่มจากการสัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด ตามด้วยการวิเคราะห์ทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดหรือลดข้อผิดพลาดและความเสียหายต่อธุรกิจ โดยบริการของหอฯ ครอบคลุมในหลายส่วน อาทิ

  -การให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านกฎหมาย

  -การจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตก่อตั้งนิติบุคคล

  -การร่างสัญญา และการทำสัญญาซื้อขาย

  -การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

  -การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

  -การขอใบอนุญาตสินค้านำเข้าและส่งออก

  -การบัญชีและภาษี

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  นอกเหนือจากการกลัวถูกโกง การก๊อปก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวในการเข้าไปทำตลาดจีน โดยประสบการณ์อันขมขื่นและน่าปวดหัวของผู้ประกอบการไทยและเทศในอดีตก็คือ การถูกนำเอาเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไปแอบจดทะเบียนในจีน

  แต่การกลัวถูกก๊อปจนตัดสินใจละทิ้งตลาดจีนอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะแนวทางที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกัน กล่าวคือ ในการประกอบธุรกิจในประเทศจีนนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะดำเนินการเป็นอันดับต้น ๆ เพราะจะช่วยลดปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเสียโอกาสในการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อสินค้าเดิม  และการสูญเสียอำนาจต่อรองทางการค้าในระยะยาว

  หอการค้าไทยในจีนจึงได้มีบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้อย่างครบวงจร โดยไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง และยังทำให้ท่านสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • พิธีการศุลกากร

  เมื่อสินค้าถูกส่งมาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานปลายทางในประเทศจีน ผู้นำเข้าจะต้องนำส่งเอกสารแจ้งรายการสินค้านำเข้าและดำเนินพิธีการศุลกากรแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีน และทำการชำระอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ ให้เรียบร้อย (และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดย CIQ) จึงจะสามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือหรือสนามบินปลายทางได้ ขั้นตอนและกระบวนการเหล่านี้มีความซับซ้อนและอาจนำไปสู่ความยุ่งยากได้

  สำหรับท่านที่ต้องการนำเข้าสินค้ามายังประเทศจีนผ่านช่องทางการขนส่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบิน ทางเรือ หรือทางรถยนต์ หอฯ สามารถให้บริการดำเนินการพิธีการศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์สินค้า เคลียร์ภาษีและอากร และเป็นตัวแทนท่านในการนำสินค้าออกจากด่านศุลกากร รวมถึงหอฯ สามารถให้คำปรึกษาท่านในเรื่องภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการนำเข้าสินค้ามายังประเทศจีน

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • ห่วงโซ่อุปทาน

  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่านได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การให้กิจการภายนอกเข้ามาช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหลายส่วนของธุรกิจ การเลือกใช้กิจการที่จะมาให้บริการดังกล่าวจึงนับว่ามีความละเอียดอ่อน และต้องการมืออาชีพที่ไว้วางใจได้

  ในการนี้ หอการค้าไทยในจีนพร้อมที่จะให้บริการด้านการปรึกษาและสามารถแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการคงคลัง และการกระจายสินค้า รวมถึงด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการติดต่ออันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้กิจการของท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

 • จัดงานและอบรม

  การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างให้ความสำคัญ เพราะหลายปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ขาดการฝึกอบรมที่ดี ขณะที่องค์กรจะเอาชนะคู่แข่งขันและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ ก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

  หอการค้าไทยในจีนสามารถให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านช่องทางเครือข่ายของหอฯ และพันธมิตร ซึ่งจะทำให้องค์กรของท่านสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ หอฯ ยังให้บริการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมสัมมนาในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านให้พร้อมสำหรับโลกธุรกิจยุคใหม่ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโดยรวมขององค์กร

  สนใจติดต่อ info@chinathaicham.org โทร (+8621)6887 7888 ต่อ 8276

Share This