สมัครสมาชิก

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน

เราคือองค์กรที่มีความพร้อมให้คําแนะนําด้านธุรกิจและการลงทุนแบบครบวงจร เราให้คำแนะนำและสนับสนุนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรบุคคล เราแบ่งปันความรู้โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำธุรกิจทั้งไทยและจีน พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารอัพเดทผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรวดเร็ว รับข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศจีน ผ่านทางช่องทางของเราเช่น Website, Facebook, Wechat, Enewsletter รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเชื่อมเครือข่ายในวงการธุรกิจไทย – จีน เปิดโอกาสในการพบปะบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและจีน อีกทั้งนักธุรกิจเพื่อนสมาชิกมากมาย ประสานความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจ

Share This