คณะกรรมการบริหาร

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน

Chairman

Mr. Soopakij Chearavanont

Chai Tai Land (Holding) Limited

Vice Chairman

Mr. Kriangsak Sae-tang

Atlantic Laboratories (HN) Corp., Ltd.

Vice Chairman
Mr. Chusak Vongkusolkit
Guangxi Nanning East Asia Sugar Group

Vice Chairman

Mr. Saravoot      Yoovidhya 

TCP Group

Vice Chairman

Mr. Chairat Chanhom

Banpu Investment (China) Limited

Director Unit

Schle Wood-Thanan,

CEO of PASAYA GROUP CO., LTD.

Managing Director of Satin Textiles Co., Ltd.

Vice Chairman
Mr. Wichai Thawisin
Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.

Vice Chairman
Mr. Surakiat Posirisuk
Changchun Sammitr Motor Co.,Ltd.

Vice Chairman
Mr. Rangsunt Chinprakit
Double A International Business (Shanghai) Co., Ltd

Director Unit

Mr. Suwatchai  Songwanich

Bangkok Bank Public Company Limited

Director Unit

Mr. Boonchai Lim-atiboon 

Namu Life (Beijing) Trading Co., Ltd.

Share This