วันเข้าจัดเตรียมตกแต่งคูหา:วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (หลัง 21:00 น)

หน่วยงานผู้จัดงาน: DaShang Group, Dalian International Convention and Exhibition Association,Sheng Yuan (Dalian) Culture MediaCo., Ltd.

ข้อมูลมณฑลและเมืองที่จัดงาน:

เมืองต้าเหลียน (มณฑลเหลียวหนิง)เป็นเมืองท่าเมืองแห่งอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมืองต้าเหลียนยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นเมืองหนึ่งในห้าของเมืองที่มีความเป็นสากลและมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรองจากฮ่องกง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว มีพื้นที่ทั้งหมด13,800 ตร.กม. ประชากรกว่า 7,000,000 คน และจีดีพีประมาณ 800,000 ล้านหยวน

เมืองต้าเหลียนเป็นเมืองฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศจีนโดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบาประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมหลอมโลหะอุตสาหกรรมอาหารและยาโดยมีวิสาหกิจและธุรกิจที่สำคัญได้แก่CPCDalian Shipyard Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและDalianNew Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. โรงงานต่อเรือทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเมืองต้าเหลียนถือเป็นฐานการส่งออกเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและมีโรงงานผลิตหัวรถไฟกำลังสูงที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากเชื้อเพลิงปัจจุบันมากกว่าร้อยละ50 ของหัวรถไฟกำลังสูงที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากเชื้อเพลิงล้วนมาจากเมืองต้าเหลียน

ข้อมูลงานแสดงสินค้าของปีนี้:

เนื่องจากประเทศจีนกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีเหมื่อนพี่น้องกันการค้าและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยได้ใกล้ชิดมากขึ้นจึงทำให้สินค้าไทยได้รับการนิยมจากประชาชนชาวจีนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดต้าเหลี่ยนและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองต้าเหลี่ยนหอฯ จะร่วมมือกับรัฐบาลต้าเหลี่ยนและบริษัท Dashang Group ร่วมกันจัดงาน “2017 Dalian. NewMart Thai Festival”ขึ้นมา ณ ช้อปปิ้งมอลล์นิวมาร์ทระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

Dashang Group มีช้อปปิ้งมอลล์นิวมาร์ทกว่า 80 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ใน 15 มณฑลของจีน โดยเฉพาะในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคตะวันตกของจีน Dashang Group มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 250,000 คน และยอดขายในปี 2559 สูงถึง 2.4 หมื่นล้านหยวน ซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัท Top 500 ของจีน เป็นอันดับที่ 72

บริเวณการจัดงานและสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก:

สินค้าไทยหลายประเภทสามารถเข้าร่วมงานได้อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ของใช้ประจําวัน งานหัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องประดับ เครื่องหนัง ของตกแต่งบ้าน รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ทางการแพทย์ฯลฯ

รายละเอียดคูหา:จัดภายในช้อปปิ้งมอลล์นิวมาร์ทชั้น 1, 4 ตารางเมตร (2*2 เมตร)

กิจกรรมอื่นๆ :

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า

2. พิธีเปิดงาน

3. กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ