แนะนำงานแสดงสินค้า :
2017 Asia International Import Food and High – End Food and Beverage Exhibition ( AIFE ) เป็นงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มนำเข้าระดับ Hi – End ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 เมษายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า “China International Exhibition Center” กรุงปักกิ่ง
ในปี 2016 กิจกรรมดังกล่าว สามารถดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆเข้าร่วม อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฯลฯ รวมกว่า 30 ประเทศจากทั่วโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดแสดงใน 3 เมืองสำคัญหลักของประเทศจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครเฉิงตู
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 14 ปี จากการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร สมาพันธ์ สมาคม องค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้กิจกรรม AIFE  และ ฐานข้อมูลลูกค้า เป็นที่รู้จักแพร่หลายในแวดวงอุตสาหกรรม ในระดับสากล ด้วยเหตุผลข้างต้นส่งผลให้ผู้จัดมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และฐานข้อมูลลูกค้า จำนวนมากในระบบ ที่ถือว่าเป็นฐานข้อมูลเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้กิจกรรมได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรม จัดแสดงสินค้า และสร้างความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ
AIFE2017 เน้นทิศทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด เพื่อสร้างมาตราฐานใหม่ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของอุตสาหกรรมการนำเข้าอาหารของประเทศจีน