ผู้จัดงาน: WTO/TBT-SPS National Notification and Enquiry Centers of PRC, China Entry & Exit Inspection and Quarantine Association Import-Export Food and Cosmetics Committee, China Entry & Exit Inspection and Quarantine Association, Shanghai Association for Import Food Enterprises
ข้อมูลแนะนำเมือง:
มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ปกครองจากรัฐบาลกลางของประเทศจีนโดยตรง เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศูนย์คมนาคมและศูนย์จัดงานแสดงสินค้าของจีน  นครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีน ทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศใต้ติดกับอ่าวหังโจว ทิศตะวันตกติดมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตงไห่ นครเซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตร.กม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยมีแม่น้ำหวงผู่เป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านใจกลางนครเซี่ยงไฮ้เป็นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้อยู่ติดกับทะเลตงไห่ ทำให้ชายฝั่งทะเลของเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งอาศัยของชุกชุมสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยในนั้นมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 20 ชนิดและบริเวณพื้นที่ติดปากแม่น้ำแยงซีเกียงของเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสำคัญที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด นครเซี่ยงไฮ้มีประชากรรวม 24.15 ล้านคน และมีจีดีพีราว 2.75 ล้านล้านหยวน เป็นอันดับที่หนึ่งของจีน และผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวกว่า 1 แสนหยวน เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย รองจากกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น
แนะนำงานแสดงสินค้าในปีนี้:
The 9th China International Import and Export Food & Beverages Exhibition หรืองาน FBIE 2017 เป็นงานนิทรรศการที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนำเข้าและเครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้จัดขึ้นมาอย่างประสบความสำเร็จแล้ว 8 ครั้ง ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีพื้นที่จัดงานกว่า 100,000 ตารางเมตร และได้ดึงดูดผู้ประกอบการที่มีคุณภาพกว่า 40 ประเทศมาเข้าร่วมงาน อาทิ เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น ไทย เกาหลีและมาเลเซีย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ได้ดึงดูดผู้ซื้อจำนวนมหาศาลจากทั้งในจีนและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมดูงาน ภายในงานมีสินค้านำเข้าส่งออกหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และอื่น ๆ
FBIE 2017 ได้จัดขึ้นมาโดยมีวัดถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งใช้ตลาดผู้บริโภคของนครเซี่ยงไฮ้และกวางโจวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างงานดังกล่าวเป็นงานอุตสาหกรรมอาหารนำเข้าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ขยายธุรกิจ และพัฒนาสินค้าในงานได้
แนะนำงานแสดงสินค้าในช่วงที่ผ่านมา:
ตามข้อมูลสถิติ งาน FBIE 2016 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 25,987 คน ในนั้น เป็นผู้จัดซื้อชาวจีนประมาณ 20,671 คน และผู้จัดซื้อชาวต่างชาติประมาณ 2,958 คน
ขอบเขตการเข้าร่วมการจัดแสดง:
สินค้าไทยจะจัดแสดงอยู่บริเวณฮอลล์ E2 สินค้าทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ อาทิ คุกกี้ เค้กอาหารหวาน ช็อคโกแลตและขนมขบเคี้ยว และเบเกอรี่ นมและไข่ อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอื่น ๆ
รายละเอียดคูหา:
คูหามาตรฐาน ขนาด: 9 ตารางเมตร (3*3 เมตร)
อุปกรณ์ประจำคูหา: แผ่นป้ายชื่อภาษาจีน-อังกฤษ 1 แผ่น, โต๊ะ 1ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, เต้าเสียบไฟฟ้า 1 ตัว, หลอดไฟสปอตไลท์ 2 ดวง และถังขยะ
กิจกรรมอื่น :
1. International Import & Export Food Policy, Law and Regulations Summit
2. International Cross-Border E-Commerce Summit
3. Imported Food Label and Hygienic Standard Seminar
4. Characteristics Catering Development & Innovation Forum and Awards Banquet
5. Tasting Party of China Imported Food Material
6. International Traveling Catering Service Buyer Presentation