หน่วยงานผู้จัดงาน: Gems & Jewelry Trade Association of China, National Gems& Jewelry Technology Administrative Centre, Shanghai Diamond Exchange, Shanghai Gold & Jewelry Trade Association, Shenzhen Gold Jewelry Association, Shanghai Gem and Jade Trade Association.
ข้อมูลมณฑลที่จัดงาน:
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ซื้อขายทองคำ ทองคำขาวและเพชรเป็นจำนวนมากที่สุดของโลก และยังเป็นแหล่งผลิตไข่มุกน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งเป็นตลาดซื้อขายหยกที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยนครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีการซื้อขายเครื่องประดับและอัญมณีเป็นอับดับต้น ๆ ของจีน
นครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีน ทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศใต้ติดกับอ่าวหังโจว ทิศตะวันตกติดกับมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตงไห่ นครเซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตร.กม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศจีน มีประชากรกว่า 24 ล้านคน และมีจีดีพีราว 2.75 ล้านล้านหยวน เป็นอันดับที่หนึ่งของจีน ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวกว่า 1 แสนหยวน เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย รองจากกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขายโดยรวมของเครื่องประดับและอัญมณีของนครเซี่ยงไฮ้คิดเป็น 1 ใน 5 ของมูลค่าการซื้อขายเครื่องประดับและอัญมณีของจีน จึงทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่จัดงานแสดงสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีที่ดีที่สุดในจีน
ข้อมูลงานแสดงสินค้าของปีนี้
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ซื้อขายเครื่องประดับและอัญมณีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่ซื้อขายทองคำขาวเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทั่วโลก และจีนยังเป็นประเทศที่ซื้อขายทองคำและเพชรเป็นจำนวนมากที่สุดของโลก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา จีนได้ดำเนินนโยบายการลดภาษีสำหรับเพชร โดยได้กำหนดว่าถ้าเป็นเพชรหรือเพชรกึ่งสําเร็จรูปที่นำเข้ามายังจีนโดยได้ผ่านพิธีการศุลกากรของ Shanghai Diamond Exchange จะไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนเพชร์สําเร็จรูปจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง 4% จากเดิมที่เรียกเก็บ 17% ของมูลค่า
โดยคาดว่าปีนี้จะมีเครื่องประดับและสินค้าหรูหราทั้งจีนและต่างประเทศทั้งหมดกว่า 800 คูหาเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับภายในประเทศ ไต้หวัน ฮ่องกง และพื้นที่จัดแสดงเพชร รวมทั้งเครื่องประดับจากอีกราว 15 ประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ไทย ศรีลังกาจะมาเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้
ข้อมูลงานแสดงสินค้าในปีที่ผ่านมา
งานปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจำนวน 1,018 รายจาก 22 ประเทศ/ภูมิภาคมาเข้าร่วมงานดังกล่าว และมีผู้ซื้อ 771,355 คนจาก 48 ประเทศมาเยี่ยมชมดูงาน
บริเวณการจัดงานและสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก:
เครื่องประดับ เครื่องหนังและสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ของไทยสามารถเข้าร่วมงานได้
รายละเอียดคูหา: จัดภายในอาคาร
ขนาดมาตราฐาน: 9 ตารางเมตร (3*3 เมตร)
การตกแต่ง: แผ่นป้ายชื่อภาษาจีน-อังกฤษ 1 แผ่น, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, เต้าเสียบไฟฟ้า 1 ตัว,
หลอดไฟสปอตไลท์ 2 ดวง และถังขยะ
กิจกรรมอื่น ๆ :
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า