หน่วยงานผู้จัดงาน:     The West Coast of Qingdao New District Management Committee

                                    Qingdao Huangdao Development (Group) Co., Ltd.

Qingdao International Sourcing Promotion Center Limited

วันเข้าจัดเตรียมและตกแต่งคูหา: วันที่ 4-5 กันยายน 2560

ข้อมูลเมืองและมณฑลที่จัดงาน:

มณฑลซานตงเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศจีน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่แบ่งอ่าวป๋อไห่และทะเลเหลืองออกจากกัน ทิศเหนือติดกับนครเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ทิศตะวันตกติดกับมณฑลเหอหนาน ทิศใต้ติดกับมณฑลอันฮุยและมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ทั้งหมด 157,800 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของพื้นที่ประเทศจีน และมีชายฝั่งทะเลที่ยาวถึง 3,000 กิโลเมตร คิดเป็น 1 ใน 6 ของความยาวชายฝั่งทะเลของจีน ตามข้อมูลสถิติปี 2558 มณฑลซานตงมีจำนวนประชากรราว 98 ล้านคน เป็นมณฑลที่มีจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับสองของจีน รองจากมณฑลกวางตุ้ง และมี GDP ราว 6.4 ล้านล้านหยวน (GDP เฉลี่ยต่อหัวราว 65,000 หยวนต่อปี)

มณฑลซานตงเป็นเมืองที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยเป็นแหล่งเพาะปลูกผัก ฝ้าย ข้าวสาลี และผลไม้หลากหลายชนิด ด้านอุตสาหกรรม เป็นเมืองผลิตปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบียร์ ไวน์ และเกลือ ส่วนด้านธุรกิจภาคบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการท่องเที่ยวกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มณฑลซานตงได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่

เมืองชิงเต่าเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลซานตง มีพื้นที่ 11,282 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 9 ล้านคน และมี GDP ประมาณ 1 ล้านล้านหยวน เมืองชิงเต่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศจีน และเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นอกจากนี้ เมืองชิงเต่ายังได้รับชื่อเป็นเมืองแห่งเบียร์และเมืองเรือใบของโลก และมีสะพานชิงเต่า-ไฮ่วาน ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะรัฐมนตรีแห่งรัฐของจีนได้อนุมัติให้สร้าง Qingdao West Coast New Area ในเมืองชิงเต่า ซึ่งเป็นเขตใหม่ระดับชาติโดยมีผลผลิตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 3 ของจีน รองมาจาก Shanghai Free Trade Zone และ Tianjin Binhai New Area

ข้อมูลงานแสดงสินค้าของปีนี้

งาน 2017 Qingdao East Asia Expo จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 ณ Qingdao East Asia Expo Convention and Exhibition Center (Huangdao) โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ งานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของ East Asia Maritime Cooperation Platform-Huangdao Forum ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2 โดยได้จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทะแล สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ อาหาร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ประจำวัน และสินค้าต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลงานแสดงสินค้าในปีที่ผ่านมา

งาน Qingdao East Asia Expo 2016 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ณ Qingdao East Asia Expo Convention and Exhibition Center โดยมี Theme การจัดงานคือ สีฟ้า ทะเลและเทคโนโลยี ในปีที่ผ่านมา งานดังกล่าวมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 12,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้านานาชาติ พื้นที่จัดแสดงสินค้าจีน พื้นที่จัดแสดงสินค้าจากเมืองชิงเต่า ฯลฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการกว่า 350 รายจาก 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยนำสินค้ากว่า 6,800 ชนิดมาร่วมจัดแสดง

สินค้าที่ได้รับการคัดเลือก:

สินค้าไทยจะจัดแสดงในพื้นที่จัดแสดงสินค้านานาชาติ และมีสินค้าหลากหลายประเภทที่สามารถเข้าร่วมงานได้ อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ของใช้ประจําวัน เสื้อผ้า งานหัตถกรรม เครื่องประดับ เครื่องหนัง และสินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น

รายละเอียดคูหา: จัดภายในอาคาร

ขนาดมาตราฐาน: 9 ตารางเมตร (3*3 เมตร)

การตกแต่ง: แผ่นป้ายชื่อบริษัทภาษาจีน-อังกฤษ 1 แผ่น, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ปลั๊กเสียบไฟฟ้า 1 ตัว,

หลอดไฟสปอตไลท์ 2 ดวง และถังขยะ

กิจกรรมอื่น :

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า
  2. กิจกรรมเชิญผู้นำเข้าฝ่ายจีนเยี่ยมชมสินค้า และจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ