กลุ่มสื่อต่างประเทศรายงาน (11 ก.ย.) ธนาคารประชาชนจีน (The People’s Bank of China: PBOC) หรือธนาคารกลางจีน ได้เริ่มผ่อนปรนกฎหมายด้านการเงินบางส่วน หลังจากที่การแข็งค่าของเงินหยวนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกของจีน

รายงานระบุว่า ธนาคารกลางจีนได้ส่งหนังสือเวียนไปยังธนาคารพาณิชย์ต่างๆภายในประเทศ โดยระบุว่าธนาคารกลางได้ยกเลิกข้อกำหนดสำหรับสถาบันการเงินต่างชาติ ในการจัดเก็บเงินสดสำรองในสกุลหยวน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขายเงินหยวนล่วงหน้า

การผ่อนคลายกฎหมายทางการเงินดังกล่าว จะทำให้ภาคเอกชนสามารถนำเงินหยวนไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ได้โดยมีต้นทุนที่ลดต่ำลง ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมการแข็งค่าของเงินหยวนได้ง่ายขึ้น

Helena Huang นักวิเคราะห์ของ ICBC Standard Bank ให้ความเห็นว่า การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางจีน สะท้อนนโยบายการผ่อนปรนการควบคุมทางการเงินของรัฐบาลปักกิ่ง

ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนได้เริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อควบคุมการซื้อเงินสกุลดอลล่าร์ ซึ่งเงินหยวนในขณะนั้นกำลังอ่อนแอ