ซินหวา สื่อทางการจีนรายงาน (5 ก.ย.) ปักกิ่งเตรียมออกกฎเหล็กควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือ เพื่อแก้ปัญหามลภาวะในเมืองหลวง

คณะกรรมการวางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรที่ดินแห่งนครปักกิ่ง ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า 2,800 ตารางกิโลเมตร โดยจะมีการควบคุมโครงการการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มงวด  รวมถึงการทำสวนผักและการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีการคาดโทษหนักสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎการจัดเขตที่ดิน

รายงานระบุว่า รัฐบาลปักปิ่งต้องการการลงทุนมากขึ้น ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมฉวมพื้นที่เหมืองเสื่อมโทรม

ในปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของจีนยอมรับว่า ปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ย เป็นหนึ่งในเมืองที่อากาศเป็นพิษมากสุดของโลก โดยการแก้ปัญหายังคงประสบกับการขาดแคลนงบประมาณในการฟื้นฟูสภาพอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เคยวางไว้ในปี 2560 ซึ่งพวกเขาต้องการงบประมาณ 1.75 ล้านล้านหยวน เพื่อแก้ปัญหามลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) เคยได้เผยผลวิจัยว่า มลพิษจากอุตสาหกรรมพลังงาน ทำคนจีนอายุสั้นลงเฉลี่ย 25 เดือน โดยคนจีนรายร้อยละ 97 สูดหายใจเอาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในปริมาณมากกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) กำหนด ส่งผลให้มีคนจีนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านคนทุกปี