วันพฤหัสบดี (3 ส.ค.) จีนได้เริ่มต้นการก่อสร้าง “ไป๋เฮ่อทาน” สถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก บนแม่น้าจินซาระหว่างมณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนาน

สถานีผลิตไฟฟ้าดังกล่าวมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 16 ล้านกิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 60,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยจะเริ่มการผลิตไฟฟ้าในปี 2564 และจะเดินเครื่องเต็มกำลังในสิ้นปี 2565

สถานีผลิตไฟฟ้าไป๋เฮ่อทาน เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณแม่น้ำจินซา โดยสถานีผลิตไฟฟ้าอีกสามแห่งได้แก่ โรงไฟฟ้าอูตงเต๋อ โรงไฟฟ้าซีลั่วตู้ และโรงไฟฟ้าเซี่ยงเจียป้า ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสี่แห่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 46 ล้านกิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 190,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง