วันจันทร์ (31 ก.ค.) สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยรายงานการนำเข้าส่งออกในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2560

รายงานระบุว่า การนำเข้าส่งออกของจีนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีมูลค่าทั้งสิ้น 13.14 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.6 จากเดิมที่เคยติดลบเมื่อปี 2557

นอกจากนี้ ปริมาณการนำเข้าส่งออกของจีนที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.9 ในขณะที่กับอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4