วันพุธ (26 ก.ค.) คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวของจีน เปิดรายงานปริมาณผู้สูบบุหรี่ในกรุงปักกิ่งในปี 2559 โดยระบุว่า ชาวเมืองปักกิ่งที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่มีจำนวนร้อยละ 22.3 ลดลงจากปี 2557 จำนวนร้อยละ 1.1 หรือราว 200,000 คน โดยมีอัตราการเลิกบุหรี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของจำนวนผู้สูบบุหรี่

นอกจากนี้ ร้อยละ 15.5 ของผู้สูบบุหรี่ระบุว่า พวกเขาตั้งใจจะเลิกบุหรี่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

รายงานระบุว่า ปรกฎการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากกฎการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่เข้มงวด ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มนำมาบังคับใช้ในปี 2557