เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนภายใต้การดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน พร้อมด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน” ณ โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยชี้ว่าในปี 2558 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 40 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศนโยบาย One Belt One Road (หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง)

One belt one road กับโอกาสการค้าระหว่างไทย