ในช่วงเวลาที่ฯพณฯ สีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งประเทศจีนได้เดินทางไปเยือนประเทศคาซักสถานและอินโดนีเซียเมื่อปี ค.ศ. 2013 ฯพณฯ ประธานาธิบดี สี ได้เสนอแนวคิดที่จะร่วมสร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” (The “Belt and Road” Initiative) เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ประกาศ “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ซึ่งระบุแนวคิดในภาพรวมและกรอบความร่วมมือของฝ่ายจีนสำหรับ The “Belt and Road” Initiative อย่างเป็นระบบและทั่วด้าน ข้าพเจ้าใคร่ขอถือโอกาสนี้ ร่วมแบ่งปันความคิดแความรู้สึกในการผลักดัน The “Belt and Road” Initiative กับเพื่อนมิตรชาวไทยทั้งหลาย

อ่านต่อคลิกที่นี่