เศรษฐกิจจีนช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เน้นการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกของจีนลดลง ทำให้จีนกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมถึงสูญเสียความสามารถด้านการแข่งขัน ซึ่งสินค้าที่ผลิตเริ่มแข่งขันล􀄞ำบากเนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น จีนจึงพยายามปรับตัวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยการผลิตสินค้าที่พึ่งพาแรงงานแบบเข้มข้นมาสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น และหันมาเน้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อชดเชยการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ

ปฏิรูปสังคม ปฏิรูปเศรษฐกิจ ความท้าทายใหม่ของจีน