เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศีกษา ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ซินหัวออนไลน์เกี่ยวกับวาระครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน โดยระบุว่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนอยู่ในช่วง “การเติบโต” และ 25 ปีต่อไปในอนาคตคือช่วง “การเป็นผู้ใหญ่” ทั้งนี้ความสำเร็จที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่ “การไว้เนื้อเชื่อใจกันในเชิงยุทธศาสตร์”และ“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า”

สองหัวใจสำคัญสานสัมพันธ์จีน-อาเซียน