เมื่อไม่นานมานี้ “แอปเปิล” ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีระดับโลก เปรยแผนการตั้ง “ศูนย์การเก็บข้อมูล” (data center) บนแผ่นดินมังกร ตามข้อกำหนดทางกฎหมายของรัฐบาลจีน

รายงานระบุว่า กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของจีน กำหนดให้บริษัทต่างชาติจัดเก็บอุปกรณ์บันทึกข้อมูลไว้ในอาณาเขตจีน

การสร้างศูนย์ข้อมูลฯ แห่งใหม่ จะทำให้ผู้ใช้บริการในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการไอคลาวด์ (iCloud) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้กุ้ยโจวเป็น “เมืองหลวงแห่งข้อมูล”