เมื่อไม่นานมานี้ หนังสือพิมพ์เจิ้งเฉวี่ยนรื่อเป้ารายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจจีนมียอดจำหน่ายไฟฟ้าเติบโตขึ้นร้อยละ 7 ยอดการก่อกำเนิดกระแสไฟฟ้าเติบโตขึ้นร้อยละ 7.7  ยอดการขุดถ่านหินเติบโตขึ้นร้อยละ 9.4  ยอดผลิตน้ำมันปิโตรเลียมเติบโตขึ้นร้อยละ 1.2 ยอดการขนส่งทางอากาศเติบโตขึ้นร้อยละ 9.3 และการขนส่งทางเรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.1

นอกจากนี้ วิสาหกิจของรัฐบาลกลางโดยรวมยังมีรายได้มากถึง 8 ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้น 1.3 ล้านล้านหยวน หรือราวร้อยละ 18.6