หอการค้าไทยในจีนร่วมกับผู้ประกอบการไทยในนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่คุณพรศรี โชติวิท ผู้จัดการทั่วไปของสำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ ร้านอาหาร หลานอี้ฟาง ห้างซุบเปอร์แบร์นมอล์ พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง และจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฯ ประจำกรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน