“งานรวมพลังมดไทย” ในนครเซี่ยงไฮ้ … ฟื้นคืนชีพ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 หอการค้าไทยในจีนได้จัดงาน “งานรวมพลังมดไทย” เพื่อพบปะสังสรรค์สมาชิกและเครือข่าย และเลี้ยงส่งแก่นางวัชรี ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำนครเซี่ยงไฮ้ที่กำลังจะพ้นวาระ ณ ร้านอาหารไทยเชียงใหม่ ฝั่งผู่ซี นครเซี่ยงไฮ้

โดยงานนี้ถือเป็นงานในครั้งแรกที่หอฯ จัดขึ้นหลังจากห่างหายมาเป็นเวลานาน ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกและกิจการคู่ค้าในภาคตะวันออกของจีน รวมทั้งผู้ประกอบการจากกิจการด้านเงินการธนาคารของไทย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานสัมมนาใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้สมาชิกและเครือข่ายได้รู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น