product_slide_02

บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้เริ่มกิจการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 ในรูปแบบของห้างขายยาสมุนไพรเล็ก ๆ ที่ผลิต และจัดจำหน่ายยา รักษาโรคต่างๆจากสมุนไพร ด้วยความด้วยความพากเพียร และวิริยะอุตสาหะ หลังจากนั้นไม่นานสินค้าของดอกบัวคู่ จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของลูกค้า

จากความสำเร็จในจุดนี้เอง ดร. บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ ประธาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ต้องการให้สินค้าของบริษัทแพร่หลายมากกว่านี้ไม่ใช่แค่จากคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่ได้สัมผัสกับสิ่งดีๆที่ท่านเสนอให้เท่านั้น แต่ท่านต้องการที่จะให้ผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศได้สัมผัสกับ สิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยเช่นกัน จากวิสัยทัศน์นี้เอง ท่านซึ่งมีประสบการณ์ไม่ใช่แค่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอับดับหนึ่งของประเทศ แต่ ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดอีกด้วย ได้ทำการวิเคราะห์สภาพตลาดภายในประเทศขณะนั้น และได้เล็งเห็นโอกาสทางการ ตลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากขณะนั้นในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ผลิตยาสีฟันสมุนไพรขึ้นมา จะมีก็แต่ยาสีฟันที่นำเข้าจากต่าง ประเทศเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรล้วนและมีราคาสูง

จากโอกาสทางการตลาดนี้เองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้ บริษัทฯ เริ่มทำการวิจัย ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่นี้ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ ยาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรในธรรมชาติของไทยขึ้นมา แม้จะประสบกับความล้มเหลวในขั้นทดลองหลายต่อหลายครั้ง แต่ในที่สุด ยาสีฟัน ที่ทรงคุณค่าของสมุนไพรกว่า 10 ชนิด ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้ใช้ชื่อว่า ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่

กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ภายหลังจากที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ เพื่อการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศตาม วิสัยทัศน์ของ ดร. บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ บริษัทฯ จึงได้แสวงหาช่องทางในการทำตลาด ซึ่งในช่วงแรกได้ใช้หน่วยรถขนาดเล็กกระจายไปยังจุดสำคัญต่างๆ โดยใช้ระบบขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และ ระบบ ฝากขายกับร้านค้าทั่วไปควบคู่กัน ภายหลังจากที่วางสินค้าได้ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ทาง บริษัทฯจึงได้เริ่มใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุ หลังนั้นไม่นานยอดขายก็ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อประสบความสำเร็จเกินคาดจากโฆษณาทางวิทยุ ทางบริษัทจึงได้หันมาใช้โฆษณาทางโทรทัศน์ จนเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและสินค้าของบริษัทฯ ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขายทั่วประเทศได้อย่างมหาศาล และ ได้กลายเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันดับหนึ่งในประเทศ จนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้อุปโภคบริโภค เพิ่มมากขึ้นหลายช่องทาง โดยมีช่องทางหลักอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่

Modern Trade ประกอบด้วย Discount store, Superstore, Supermarket และร้านสะดวกซื้อ ( 7 Eleven, Family Mart ฯลฯ) ซึ่งหน่วยนี้ เรามีทีมงานคอยดูแล และให้บริการมากกว่า 30 ท่าน
Wholesales ดูแลร้านค้าขายส่ง (ยี่ปั๊ว,ซาปั๊ว) บริษัทฯมีทีมงานฝ่ายขาย ดูแลและให้บริการมากกว่า 20 ท่าน และบริษัทฯมีรถ จัดส่งสินค้ามากกว่า 50 คันซึ่งสามารถส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
Traditional Trade ให้บริการลูกค้า ร้านค้าประเภทขายปลีกทั่วประเทศ โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อพร้อมพนักงาน 2 ท่าน ต่อ 1 คันรถพร้อมสินค้าไปให้บริการลูกค้าถึงที่ หน่วยนี้ บริษัทฯ มีพนักงานดูแลมากว่า 30 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงาน ที่คอยให้บริการ แนะนำสินค้า และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับลูกค้าและผู้สนใจ ตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป

ในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ขยายตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล จากจุฬาราชมนตรีถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมมากในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริษัทฯกำลังขยายตลาดไปสู่ประเทศในยุโรปได้แก่ อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันนี้บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มีพนักงาน 450 คน พร้อมห้องแล็ปที่ทันสมัย มีโรงงานบนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีสูงสุดจากเยอรมัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวขึ้น และรองรับตลาดส่งออกที่กำลังขยายตัวในเวลานี้

“ดอกบัวคู่ ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อ”

Bua’s trading Co.,LTD.was founded in 2006,which is affiliated Twin Lotus Group in Thailand.Twin Lotus Group with more than 40 years of history, is the most famousnature herbal brand cosmetic enterprise in Thailand. Group businessinvolving cosmetics, personal care products, health care products, medicines,investment, real estate, hotel, e-commerce and so on .Group’s daily chemical research and development center have the great capacity can supply the OEM, ODM services and won the good appraisal from the valuable customers. Twin Lotus brand is famous in southeast Asia 、 everycountry of Europe and America. His originality and uniqueness isgreatly favored by onsumers at home and abroad and has high reputation .Bua’s trading Co.,LTD. – As Chinese company that is directly under theTwin Lotus Group , has always been adhering to Twin Lotus “As Pure As Nature”brand concept. And she provides more natural and healthy high-end herbaldaily necessities with Chinese consumers .

018

Since 2006 year, Bua’s trading Co.,LTD. has been constantly striving to develop and innovate, and our management ideas are different from the traditional distribution companies, so we have been focusing on to the brand’s core values and persistent development. On the basis of sales, we will carefully analysis our brand’s future energy, and do network marketing resources integration to develop effective marketing sales strategies. We have accumulated rich experience by operating Twin lotus brand for the broader market, so we have established a new marketing mode for all kinds of imported products into Chinese market quickly, “Quality Brings Reputation” we is committed to become the biggest chemical products trading portal between China and Thai. Through all the complete structures and proactive service spirit, we will provide considerate and perfect one-stop integrated trade service with our consumers and effectively help customers reduce the cost and risk in international trade. We really become strong links between customs affairs and the foreign enterprises. In the future, we also will continue to innovate and develop, and make more efforts in industry to build benign cooperation platform for more imported brand , and bring more high-quality natural herbal products to China. At the same time , we will bring more healthy lift concept of life to our consumers.

Hope to create a better future with you!

036