มุมมองผู้รู้

One belt one road กับโอกาสการค้าระหว่างไทย – จีน


3 ปี ago | By pete_pp

เมื่อวันที่ 14 ส…

เส้นทางสายไหม


3 ปี ago | By pete_pp

ในช่วงเวลาที่ฯพณ…

เส้นทางสายไหม


4 ปี ago | By chinatha

รัฐบาลจีนได้ประกาศ “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ซึ่งระบุแนวคิดในภาพรวมและกรอบความร่วมมือของฝ่ายจีนสำหรับ The “Belt and Road”

มิติใหม่ของความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีน


4 ปี ago | By chinatha

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน รัฐบาลทั้งสองประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจีนทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทางทีมงานหอการค้าไทยในจีน

One belt one road กับโอกาสการค้าระหว่างไทย – จีน


4 ปี ago | By chinatha

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนภายใต้การดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน พร้อมด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน”

Share This