มารู้จักกับ

หอการค้าไทยในจีน

กิจกรรมล่าสุด
12
May
2017

The 13th PECC International Trade and Investment Fair & 2017 Tianjin International Import Commodity Exhibition

The 13th PECC International Trade and Investment Fair & 2017 Tianjin International Import Commodity Exhibition
กำหนดการจัดงาน: 12–16 พฤษภาคม 2560 (5 วัน)
สถานที่จัดงาน: Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center

สมัครเป็นสมาชิกหอการค้าไทยในจีน

เราคือองค์กรที่มีความพร้อมให้คําแนะนําด้านธุรกิจและการลงทุนแบบครบวงจร เราให้คำแนะนำและสนับสนุนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรบุคคลเราแบ่งปันความรู้โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำธุรกิจทั้งไทยและจีน พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารอัพเดทผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรวดเร็วรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ การทำธุรกิจในประเทศจีนผ่านทางช่องทาง ของเราเช่น Website, Facebook, Wechat, Enewsletter รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเชื่อมเครือข่ายในวงการธุรกิจไทย – จีนเปิดโอกาสในการ พบปะบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและจีนอีกทั้งนักธุรกิจ เพื่อนสมาชิกมากมายประสานความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีเพิ่มโอกาส ในการทําธุรกิจ