มารู้จักกับ

หอการค้าไทยในจีน

กิจกรรมล่าสุด
13
Oct
2017

2017 World Imports Fair & Procurement Conference

งาน World Imports Fair & Procurement Conferenceปี 2016 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการร่วมงานมากกว่า 500 ราย ซึ่งมาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศ โดยมีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 600 คูหา มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานราว 80,000 คน ตัวเลขการซื้อขายหน้างานมากกว่า 36 ล้านหยวน ผู้จัดงานได้เชิญตัวแทนจัดซื้อจากบริษัทชั้นนำกว่า 40 รายเพื่อเข้าเยี่ยมชมงาน

สมัครเป็นสมาชิกหอการค้าไทยในจีน

เราคือองค์กรที่มีความพร้อมให้คําแนะนําด้านธุรกิจและการลงทุนแบบครบวงจร เราให้คำแนะนำและสนับสนุนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรบุคคลเราแบ่งปันความรู้โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำธุรกิจทั้งไทยและจีน พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารอัพเดทผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรวดเร็วรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ การทำธุรกิจในประเทศจีนผ่านทางช่องทาง ของเราเช่น Website, Facebook, Wechat, Enewsletter รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเชื่อมเครือข่ายในวงการธุรกิจไทย – จีนเปิดโอกาสในการ พบปะบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและจีนอีกทั้งนักธุรกิจ เพื่อนสมาชิกมากมายประสานความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีเพิ่มโอกาส ในการทําธุรกิจ